Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Sosial Betydning
Sosial og kulturell betydning
Erfaringene har vist oss at det å delta i Torshovkorpset betyr en økt livskvalitet. For mange av korpsets medlemmer er øvingskveldene, konsertene og overnattingsturene hovedinnholdet i fritiden. Gjennom musikken realiserer de seg selv og sine drømmer uten å være tapere.

Musikken er noe de på sin unike måte mestrer fullt ut og får belønning for. Resultatene som er oppnådd etter alle disse årene er i høyeste grad oppsiktsvekkende.

Dette gjelder ikke minst de sosiale ferdighetene. Gjennom samværet med hverandre, med andre musikanter på stevner, med medpassasjerer på båtreiser m.m. har musikantene lært å opptre på en fri og naturlig måte. De oppleves av omverdenen som gode ambassadører for seg selv og sitt korps.

Foreldrene på sin side har fått nye sosiale nettverk gjennom samværet med andre foreldre under loppemarkeder og andre arrangementer, under konserter og turer. De opplever også at deres barn har suksess, bl.a. når korpset marsjerer opp Karl Johan 17. mai under applaus fra publikum, eller når sønn eller datter spiller solo, synger eller driller.

Torshov skoles lærer- og internatpersonale oppdaget tidlig at utfordringene de møtte gjennom lysten til å lære å spille lærte elevene konsentrasjon og dermed evnen til å ta i mot og nyttiggjøre seg av ordinære skolefag.
Loppemarkeder sosialt og hyggelig
Korpset er kjent for å ha gode loppemarkeder og de har vært en av våre viktigste inntektskilder gjennom mange år. Styret i korpset har besluttet at det ikke arrangeres flere loppemarkeder i den form det har blitt arrangert. Torshovkorpset har mistet lagringsmuligheten sin og kan derfor ikke ta imot lopper større enn bøker og poser med klær. Det skal arrangeres bok- og klesmarked i høstsesongen som en erstatning for loppemarkedet. Vi vil annonsere sted og tidspunktet for markedet på vår nettside. Dette legges under ”Aktiviteter”.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Lopper Marked 2007
Foto: Jan Christensen

Bilder fra tidligere loppemarkeder ser du her.