Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Select your language:

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Torshovkorpset
er et Spesialkorps for barn og unge med særskilte behov. Korpset består av ca 75 aktive musikanter.

Torshovkorpset er så vidt vi vet verdens eldste og største korps hvor alle musikantene har sammensatte lærevansker eller en annen utviklingshemming. Korpset ble stiftet i 1972. Korpset fikk Teskjekjerring-prisen i 1980, og har holdt mange konserter i inn- og utland, bl.a. i Finlandiahuset i Helsinki, i Universitetets aula i Oslo, flere konserter i Oslo Konserthus og i Håkons-hallen. Korpset har spilt sammen med gruppen Brazz Bros under premieutdelingen ved Paraolympics på Lillehammer i 1994.

      

Den kanskje største opplevelsen var da korpset spilte for nesten 10 000 tilhørere i Stadthalle i Wien sommeren 1983. Simon Flem Devold laget et program for NRK -Fjernsynet fra denne turen som det samme året fikk UNICEFs Prix-Jeunesse. Ved alle korpsets konserter legges det vekt på at det er musikantene sammen med dirigenten som skal opptre på scenen uten hjelpere. Det er musikantene som skal vise at de vil og kan. I dag består korpset av ca 75 musikanter i alderen 10 – 50 år. Mange av dem har vært elever ved Torshov skole, og noen få har vært med fra starten av i 1972. Selv om skolen nå er nedlagt rekrutterer korpset nye musikanter fra skoler i Oslo og Akershus og miljøer rundt ungdom og voksne med større eller mindre behov for bistand.

                              
Til korpsets daglige drift, utstyr, instrumenter, konsertprogrammer og turneer trengs det stadig vekk nye midler. Våre faste sponsorer og bidragsytere står for storparten av disse økonomiske tilskuddene som korpset er helt avhengig av. De resterende midlene får vi inn ved inntekter fra våre konserter, basarer som blir holdt av foreldre og andre involverte i korpset, gaver fra gode venner og litt årlig tilskudd fra Oslo Kommune. Vi trenger hele tiden nye bidragsytere.