Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Historikk
Skole
Johan Anton Lippestads institutt ble opprettet på Thorshaug (Torshov) i Kristiania i 1876. Skoledriften ble overtatt av staten i 1892 og i 1899 ble internatdriften overført til offentlig drift. Myndighetenes interesse for skolen har vært vekslende. Etter siste verdenskrig hadde skolen bedre arbeidsbetingelser. I midten av femtiårene ble 4 nye elevhjemsbygninger oppført på eiendommen.
17 mai 1974
1. Juni 1991 fattet Stortinget vedtak om omstrukturering av spesialundervisningen på bakgrunn av to Stortingsmeldinger: Stortingets vedtak er samlet i innst. S.nr. 160 (1990-91) Torshov skole ble kompetansesenter i 1992 med regional funksjon.
Korpset
På et foreldremøte på skolen i 1971 ble det besluttet å gjøre forsøk på å starte et skolekorps. Foreldreforeningen, skolen og Knut Erik Dahlin samarbeidet videre om prosjektet. Odd Ingeberg ble engasjert til å bistå med utviklingen av en slagverkgruppe. Erik Kvebæk overtok som dirigent og instruktør i 1974.
Et av de første foto tatt av korpset
Formål/målsettinger som man satte for korpset, og som fortsatt gjelder, kan skisseres som følger.

Fritidstilbud og et sosialt tilbud
Et kulturelt tilbud
Fortsatt sosial trening
En musikalsk utvikling i samsvar med den enkeltes muligheter


Da korpset ble etablert, fantes det ikke metoder for musikkopplæring for personer med til dels alvorlige sammensatte lærervansker. Dirigent og instruktører måtte selv finne metoder for å lære elvene ved skolen å spille. Det fantes riktignok hjelpesystemer basert på fargekoder for enkelte andre instrumenter, men dette ble forkastet som hjelpesystem for korpsinstrumenter. Undervisningsmetodene måtte utvikles lokalt. Disse har vært i stadig utvikling i alle år.

Det finnes nå lærebøker som nye instruktører kan benytte. Disse er skrevet etter Erik Kvebæks ideer og læremetoder.

Erik Kvebæk var korpsets dirigent og musikalske leder siden 1974. Han skal ha æren for at korpset er blitt det det er i dag.

17. Mai 1974 er antagelig en av de største dagene i korpsets historie. Dette var første gang omverdenen fikk høre og se at det << Umulige >> var blitt mulig.

Korpset har opplevd mange store dager etter dette.

Erik Kvebæk - Ledet Torshovkorpset fra 1974 til sin død 7. august 2008
Erik KvebækDet å bygge opp et musikkorps på en spesialskole for utviklingshemmede var en langsiktig prosess som krevde mye pedagogisk innsikt, evne til å bygge et tillitsfullt og trygt miljø, og en ekstra god porsjon tålmodighet og utholdenhet. Disse egenskapene hadde Erik og med sin milde autoritet ga dette oppsiktsvekkende musikalsk og sosial fremgang.

Etter hvert som de musikalske ferdighetene ble større kom medieoppslagene. I 1979 ble korpset tildelt Teskjekjærringprisen og kom for alvor i medias fokus. ”Folk flest” endret gradvis holdninger til gruppen utviklingshemmede. Senere kom to TV-programmer om korpsets tur til Wien i 1983. I 1985 ble Erik tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull.

Korpset har hatt omfattende reisevirksomhet med konserter i Norden og inspirert til dannelsen av 6 nye korps i Norge. Med kollegaer har Erik utviklet pedagogiske metoder, notesystemer og tilpassede arrangementer.

Gjennom sitt engasjement i Torshovkorpset skal Erik Kvebæk ha sin del av æren for at utviklingshemmede har en langt høyere aksept og status i samfunnet.